חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

תקני האיכות

להלן רשימת תקני האיכות שהוטמעו בחברה עם תיאור קצר אודות מהות כל תקן

סמליל

שם התקן

תיאור מהות התקן


 


ISO 17025:2017


כשירות מעבדות 
בדיקה וכיול

 

חברת "הגיחון" מבצעת בדיקות כימיות ומיקרוביולוגיות, יומיות, חודשיות ותקופתיות, באמצעות מעבדה מוסמכת שהיא מפעילה, כדי להבטיח את איכותם הגבוהה של המים שהיא מספקת לתושבים. הבדיקות במעבדה כוללות בדיקות של דגימות מים מקווי ההזנה (חיבורי מקורות) , בריכות האגירה ורשת הצינורות העירונית. 

המעבדה שמפעילה חברת הגיחון קיבלה תעודת הסמכה (מספר 034-5) מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות. הבדיקות המבוצעות הן: דיגום, כלור, עכירות, כלורידים, קשיות, פלואוריד, הגבה, קוליפורמים, קוליפורמים צואתי וספירה כללית של מיקרואורגניזמים הטרוטרופיים. הבדיקות במעבדה מבוצעות בהתאם לדרישות תקנות בריאות העם, איכותם התברואתית של מי שתייה, תשל"ד (נוסח משולב – התש"ס 2000).

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ומשרד הבריאות מפקחים פיקוח שוטף על תפקודה של מעבדת "הגיחון" כדי לוודא שהיא שומרת על רמת תפקוד גבוהה כפי שמתחייב מדרישות ההסמכה שקיבלה ועמידה לפי דרישות בינלאומיות כמפורט בתקן ISO 17025.

 

ISO 9001:2015

ניהול מערך איכות

חברת "הגיחון" מוסמכת לפי דרישות תקן בינלאומי המעיד על נוהגי ניהול תקין.   

 

תקן בין-לאומי זה קובע דרישות למערכת ניהול האיכות, כאשר החברה צריכה להוכיח את יכולתה לספק באופן עקבי מוצר העומד בדרישות הלקוח ובדרישות על פי דין שהן ישימות.

בנוסף, שואף הארגון להגביר את שביעות רצון הלקוח באמצעות יישום אפקטיבי של מערכת האיכות, לרבות יישום תהליכים לשיפור מתמיד של המערכת והבטחת תואמות לדרישות הלקוח ולדרישות על פי דין.

חברת הגיחון שמה לה ליעד להקים מערכת ניהול איכות מתוך כוונה להגביר את שביעות רצון הלקוחות ולקיים מערך שיפור מתמיד של ביצועי הארגון.

 

ISO 14001:2015

 ניהול מערך סביבתי

חברת "הגיחון" מוסמכת לתקן המגדיר זיהוי וניהול היבטים סביבתיים המושפעים מתהליכי העבודה של החברה וניהול פעילויות לשימור היבטים אלו תוך הקטנת הסיכונים לסביבה מחד, והגברת המודעות וטיפוח פתרונות ידידותיים לסביבה מאידך

ISO 18001:2007

 

 ניהול מערך בטיחות ובריאות

חברת "הגיחון" מוסמכת לתקן המגדיר זיהוי וניהול סיכוני בטיחות ובריאות להם חשופים עובדי החברה ועוברי אורח וכן הקמת מערך ניהולי למניעה ולהפחתה של אותם סיכונים.

 


 

ISO 50001:2011


ניהול אנרגיה

חברת "הגיחון" מוסמכת לתקן המגדיר דרישות לניהול מערך אנרגטי המשפר את ביצועי האנרגיה לרבות יעילות אנרגיה, שימוש באנרגיה, וצריכת אנרגיה. הנהלת החברה מאמינה שיישום דרישות איכות הינה הדרך להוביל להפחתה בפליטות גזי חממה והשפעות סביבתיות נוספות וכן להפחית את עלות האנרגיה באמצעות ניהול שיטתי וחכם. מערכת לניהול האנרגיה   (EnMS), מאפשרת להנהלת החברה, לפתח וליישם מדיניות אנרגיה, להציב יעדים, מטרות ותוכניות פעולה אשר מביאים בחשבון דרישות על-פי דין ומידע הקשור לשימוש משמעותי באנרגיה. המערכת מאפשרת לחברה לעמוד במחויבות שבמדיניות שהוגדרה, לנקוט פעולות הדרושות כדי לשפר את ביצועי האנרגיה ולהציג התאמה של המערכת לדרישות התקן.

 

ISO 10000: 2013

 

ניהול מערך אחריות חברתית

התקן מגדיר דרישות לזיהוי וניהול הדיאלוג שבין החברה לכלל בעלי הזיקה שלה המבוסס על ערכי השקיפות, מהימנות, הוגנות ושוויוניות. הנהלת החברה פועלת על-פי ערכים אלו מתוך תודעה כי ניהול יעיל, אפקטיבי של רשת המים והביוב העירונית יתרום לכלל התושבים תוך הקפדה על ערכי הטבע והנוף.

 

תקן PCI DSS 

תקן לאבטחת כרטיסי האשראי

חברת "הגיחון" מוסמכת לתקן זה המאוגד דרך חברות האשראי, הקובע דרישות לאבטחה ולשמירת החיסיון והפרטיות של בעלי כרטיסי האשראי. הטמעת תקן זה בחברה, מאפשר ללקוחות החברה לשלם תוך שימוש בכרטיסי האשראי השונים בצורה מאובטחת.

 

ISO 27001:2013

 ניהול מערך אבטחת מידע בארגון

 חברת "הגיחון" מוסמכת לתקן זה המגדיר דרישות לקיום מערכת ניהולית אשר תזהה, תתריע ותטפל בסיכונים ואיומים העלולים לפגוע במערך המידע בחברה.

 

 ת"י 9301 מהדורה 2007  

ניהול מערך בטיחות בתעבורה

 חברת "הגיחון" מוסמכת לתקן זה המגדיר דרישות להגברת בטיחותם של נהגים בחברה והגברת המודעות לנהיגה חכמה בכלל.


כוכב הזהב - תעודה מאת המועצה לארץ ישראל יפה

לצפייה בתעודה מאת המועצה לארץ ישראל יפה


תו יהלום

מכון התקנים העניק בחודש אפריל 2017 לחברת הגיחון את תו היהלום.

תו זה הינו היוקרתי ביותר בתעשייה, המוענק לחברות אשר הטמיעו לפחות 7 תקני איכות.
חברת הגיחון מוסמכת לתקנים הקשורים ב: ניהול איכות, ניהול מערך בטיחות ובריאות, ניהול מערך סביבתי, ניהול אנרגיה, ניהול מערך חברתי, ניהול מערך אבטחת מידע וניהול מערך הבטיחות בתעבורה. במעמד זה, הצטרפה חברת הגיחון ל- 11 הארגונים בישראל אשר תו זה הוענק להם עד כה. 

חברת המים והביוב המתקדמת בישראל "הגיחון" זכתה באות "קלינטק 2015"

שבועיים בלבד לאחר קבלת אות "כוכב הזהב" מהמועצה לישראל יפה, בגין חמש שנות זכייה רצופות, זכתה חברת המים של אזור ירושלים, מבשרת ציון ואבו גוש - "הגיחון", באות "קלינטק 2015", על היותה מובילה גלובלית בהטמעת חדשנות טכנולוגית בפעילות החברה, וסיוע לחברות הזנק בפיתוח פתרונות, אמצעים ושירותים מתקדמים. קבלת האות מהווה הוכחה נוספת לכך שספקי שירותים חיוניים חייבים להיות גופים מתמחים ומקצועיים וגאה על כך שפעילות הגיחון מהווה מודל להטמעת חדשנות עבור ספקי שירות חיוניים. 
 
אותות קלינטק מוענקים מדי שנה למוצרים, ארגונים, יזמים וחוקרים שתרמו בפעילותם בצורה משמעותית לקידום איכות הסביבה בישראל ולפיתוח טכנולוגיות פורצות דרך להגנת הסביבה. בשנים האחרונות זכו בפרס בין השאר: חברת Waze על רתימת הקהילה המכוונת לפיתוח אפליקציה המסייעת בחסכון בנסיעה. 
 
השנה הושם דגש בבחירת הזוכים על חדשנות. מנימוקי השופטים על זכיית חברת הגיחון: "על תרומתה הייחודית לפיתוח טכנולוגיות מתקדמות לניהול משק מים עירוני ולטיפול במים ושפכים ע"י העמדת מתקניה ואנשיה לרשות חברות הזנק צעירות והפיכת החדשנות הישראלית לגלגל תנופה המאפשר סביבה הנדסית מתקדמת הבאה בד בבד עם שיפור התוצאות התפעוליות והעסקיות ומייצרת ערך מוסף משולש – כלכלי, חברתי וסביבתי". 
 
"חדשנות מייצרת ערך מוסף באמצעות פתרונות חדשים לצרכים קיימים, או באמצעות יצירת פתרונות לצרכים חדשים", "טיפוח של כלל רכיבי המערכת, כלל השחקנים, יביא לנו במידה רבה סקטור קלינטק ערני ותוסס, הולך וגדל, המייצר ערך מוסף משמעותי למשק הישראלי". 
 
יו"ר הגיחון, אבי בלשניקוב, בירך על רצף הזכיות של "הגיחון", הפועל ללא לאות לרווחת תושבי ירושלים והסביבה, הזוכים לשירות מקצועי, למים איכותיים ושירות לקוחות ברמה הגבוהה ביותר. 
 
מלבד הענקת "כוכב הזהב", דורגה "הגיחון" בשנה החולפת ע"י ארגון Wex Global האירופי, כמצטיין גלובלי בניהול חברת מים. כמו כן דורג "הגיחון" בסקר בינ"ל מקיף שנערך ע"י ה- EIP הפועל לצד מוסדות האיחוד האירופי כאחד מחמשת החברות המובילות בעולם, לצד המבורג ואמסטרדם.