חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

תוצאות מכרזים

מס' מכרז נושא מציע נבחר פרטי ההצעה סכום התקשרות מאושר (₪)
9/2020 שיקום קווי ביוב בשיטת השרוול (מסגרת) מאירי טכנולוגיות הנחה 17.15% 12,120,000
עוז בקרה וחידוש הנחה 16.49% 12,000,000
13/2020 קידוחי ניסיון בתוואי קו מים ב"עמק התימנים" י. סלומון קידוחי ניסיון 234,900 ₪