חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

תוצאות מכרזים

מס' מכרז נושא מציע נבחר פרטי ההצעה
14/2020 פיתוח, שירות ותחזוקה של מערך המחשוב נס א.ט. בע"מ 28,777,776 ₪
16/2020 הספקה, התקנה ושירות של מערך אחסון ושרתים תים נטקום בע"מ 2,566,201 ₪