חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

תוצאות מכרזים

מס' מכרז

נושא

מציע נבחר

סכום ההצעה בש"ח

25/2018

שירותי ניקיון

טווס שמירה אבטחה ושירותי ניקיון

961,990

26/2018

סקר סיכונים במתקני ביוב

לשם שפר איכות הסביבה

120,000