חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

תוצאות מכרזים

מס' מכרז

נושא

מציע נבחר

סכום ההצעה (₪)

4/2019

התאוששות עסקית של מערכות מידע

מלם מערכות

2,559,350

6/2019

אחזקת רשת המים בדרום ירושלים

אברהמי יואב ובניו

1,929,559

2/2019

הספקת ברזים כדוריים

מנדלסון תשתיות ותעשיות

404,000

5/2019

עבודות חפירה ודיפון - מאגר מים גן סאקר

ע.ל. גיבור

4,608,022