חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

תוצאות מכרזים


מס' מכרז

נושא

מציע נבחר

פרטי ההצעה

סכום התקשרות מאושר (₪)

1/2020

הספקת צינורות גדולי קוטר לרשת המים

מנדלסון תשתיות ותעשיות

11,374,230

11,374,230

2/2020

הספקת אביזרים גדולי קוטר - פרק מגופים

מנדלסון תשתיות ותעשיות

964,214

964,214

3/2020

הנחת קווי ביוב (מסגרת)

ש.ח.ן. כרמלי

20.1% הנחה

26,700,000

מ. בראשי תשתיות

6% הנחה

8,700,000