חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

תוצאות מכרזים

מס' מכרז נושא מציע נבחר פרטי ההצעה סכום התקשרות מאושר (₪)
26/2020 שירותי הפעלת רחפנים  אף טי פתרונות אוויריים הנחה 50.5%  152,410 
27/2020עבודות תיקון פרצים ברשת המים   מים ותשתיות ניהול והנדסה  תוספת 10% 13,066,308 
28/2020 החלפת קווי ביוב בשיטת הניפוץ (מסגרת) ס.י. טכנולוגיות 28.88% הנחה 3,600,000
עוז בקרה וחידוש 27.1% הנחה 3,600,000
30/2020 הספקת אביזרים לתשתיות מים (מסגרת) רפאל תעשיות מגופים   418,200
ש.אל ציוד טכני   111,332
מדגר ציפוי אביזרים   781,852
מנדלסון תשתיות ותעשיות   709,585
31/2020 הספקת צינורות לתשתיות מים אברות תעשיות   5,754,787
32/2020 בניית מתקן מקטין לחץ במבשרת ציון ג'מיל עאקלה תוספת 5% 874,101
35/2020 הספקת מכשירי טלפון נייד פרטנר תקשורת   361,085