חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

ספקים יחידים

חברת הגיחון בע"מ מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת "די אנד איי פיתוח ויישום" ללא מכרז, על בסיס הגדרתה כספק יחיד לעניין איתור פרצים סמויים ברשת המים באמצעות גז הליום.

פרטי הבקשה מופיעים בקובץ הבא.
 
אדם או בית עסק, המעוניינים להשיג על כוונת ההתקשרות מוזמנים לפנות אל חברת הגיחון באמצעות דוא"ל contractor@hagihon.co.il לא יאוחר מיום 14.07.2020 (כולל).