חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

לבירורים בנושא מכרזים

 
פניות בנושא מכרזים לעבודות, ספקים וקבלנים וכן לצורך צפייה במכרזים בצורה נגישה לבעלי מוגבלויות ניתן לשלוח ל:
באמצעות דואר אלקטרוני:  contractor@hagihon.co.il
באמצעות פקס: 077-4703021
באמצעות הדואר: ת"ד 10118, ירושלים 9110002