חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מכוני טיהור שפכים

 
חברת הגיחון אחראית על תחום הביוב בכל רחבי העיר ואף מסביב לה.
בפרק זה נסקור את המלאכה על כל פניה.
 
כבר בפתיח לפרק זה נציג סרט על מפעלי ביוב וטיהור שפכים של חברת הגיחון.