חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

ניקוז

מהי מערכת ניקוז?

מערכת של צינורות ותעלות המיועדת לאסוף ולסלק את מי הנגר העילי (מי הגשמים) מכבישים ומדרכות ולהזרימם אל מחוץ לעיר או לחלופין להחדירם לקרקע להעשרת מי התהום.
לשם מה נדרש תיעול בתחום הרשות:

-          מניעת פגיעה בנפש וברכוש.
-          מניעת הצפה של צירי תנועה לרכב ולהולכי רגל, (כבישים ומדרכות).
-          מניעת הצפה של שטחים ציבוריים כגון: גנים, חנויות, חניונים תת קרקעיים.
-          מניעת הצפה של מבנים.
-        
מניעה של חדירת מי גשמים למערכת הביוב והגעתם אל מכוני הטיהור.
-         מניעת סחף ופגיעה בתשתיות.
          מהי בניית משמרת מים?

-          בניה המיועדת למנוע אובדן של מי גשמים הנאגרים על פני משטחים אטומים כגון: גגות, מגרשי חנייה, כבישים ומדרכות והחדרתם לקרקע להעשרת מי התהום.
-          החדרת מי גשמים לקרקע תורמת למשק המים בהיבט הכמותי ובסיוע לשמירה על איכותם.
-          הקטנת כמות מי הגשמים המגיעים למערכות הניקוז העירוניות והאזוריות מאפשרת לצמצם את מימדי מערכות הניקוז ולפיכך גם את עלות מימון הקמתן ואחזקתן.
-          מניעה של נזקים לסביבה ולנוף שעלולים להיגרם כתוצאה מסחף ומניעת זיהום.
 

  

תשתיות הניקוז
רשת הניקוז

רשת הניקוז העירונית כוללת צנרת באורך כ- 450ק"מ, וכ-15,000 תאים וקולטנים לקליטת מי הגשמים.