חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מהו ביוב


מהו ביוב?


הביוב (שפכים), אלו מים המכילים הפרשות אדם ובעלי חיים, פסולת תעשייתית כימית ואורגנית, חומרים מסוכנים ורעילים, מתכות וחומצות, גזים רעילים ונפיצים, פסולת בניין וכבישים וכו'. בשונה ממערכות אספקת מים שהן סגורות בפני הציבור והצרכן הוא "משתמש קצה" בלבד, מערכות הביוב הינן פתוחות ונגישות לכל גורם מכל מקום ומתוך כך גם מוחדרים למערכת חומרים שפורטו.

בשעה שמערכות אספקת המים הן מערכות לחץ הנשלטות ע"י ספק המים, מערכות הביוב הן גרביטציוניות בעיקרן והספיקות בהן נתונות לתנודתיות המושפעת מהתנהגות הצרכנים.

ככל שמרובים ברשות המוניציפאלית העיסוקים והתעשיות המשפיעים על מערכות הביוב, כך גם גדולה ומגוונת יותר כמות החומרים המוחדרת לרשת הביוב, ההופכים אותה לפגיעה יותר. מתוך כך, גדלים הקשיים בפיתוח ובתחזוקת המערכות ונדרש שימוש בצנרת ואביזרים מיוחדים לצד הצורך בהתמחות והתמקצעות בתחום.

בשל ההשלכות הסביבתיות שעלולות להיות למערכות אלה על הסביבה, הקימו גופים ממלכתיים וציבוריים כגון: משרד הגנת הסביבה ומשרד הבריאות מערכות ייעודיות לנושא הביוב ואף חוקקו חוקים והתקינו תקנות ספציפיות העוסקות בתקנות לבניית מערכות ביוב, לסילוק שפכי תעשיה ולאיכות קולחין ובוצה ביציאה ממכוני הטיהור.

כדי להתמודד עם המגוון הרחב של המאפיינים, נדרשת מערכת עצמאית ונפרדת מגופי תשתית אחרים, בעלת התמחות ומקצועיות בכל אחד מהתחומים הבאים: ניהול כולל, תכנון פיתוח, תחזוקה ואכיפה.

תפיסה ארגונית זו, מתחזקת לנוכח גודלה של ירושלים, מספרם הגדול של יישובי לווין והיקפי העבודה הנדרשים בכל אחד מתחומי הפעילות, והממשקים שיש לאגף הביוב ומדוריו עם מספר רב של גופים מוניציפאליים וחיצוניים.

מאפייני הביוב

הביוב מאופיין על ידי פרמטרים ייחודיים ובין השאר:

- במערכות הביוב של ירושלים, עקב המבנה הטופוגראפי של העיר, עושים בדרך כלל שימוש בכוח הכבידה (גרביטציה), כדי להבטיח זרימה של השפכים למכוני הטיהור.

-  צנרת הביוב עשויה מחומרים עמידים בפני קורוזיה ושחיקה.

-  הצינורות המונחים במערכת הביוב הם צינורות בקטרים גדולים המאפשרים, בנוסף להזרמת הנוזלים, מעבר של חפצים, ניירות, מגבונים, סחף קרקע וכיוצא באלה. בתכנון מערכות הביוב יש להתחשב גם בשינויי מזג האוויר ובעיקר באפשרות של חדירת מי גשמים במהלך עונת החורף.

- סוג השפכים המגיעים מהמערכות הפרטיות והתעשייתיות, הרכבם ואיכותם קובעים במידה רבה את אופן חיבורן של מערכות אלה למערכות העירוניות.

- מאחר שמערכת הביוב היא מערכת גדולה ומסועפת ופרושה על פני שטחים נרחבים ובגלל הכורח להפריד בינה לבין מערכות רבות אחרות, בשונה ממערכות תשתית אחרות, תכנונה מחייב תיאום קפדני עם גורמים רבים בתחום התשתיות העירוניות. לפיכך מתחייב שיתוף פעולה עם המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות בתהליך התכנון של סילוק השפכים והזרמתם למכוני הטיהור.

 

  גורמים פנימיים

  גורמים חיצוניים


  אדמה בלתי יציבה
  

  לחץ מי תהום
 
  חדירת שורשים
 
  זעזועים שונים

 


הפרשות אדם ובעלי חיים

שפכי תעשייה

פסולת תעשייתית – כימית ואורגנית

חומרים מסוכנים ורעילים – מתכות כבדות, חומצות, גזים רעילים,חומרים רדיואקטיביים

פסולת בנין וכבישים

חיידקים

אבנים, קרשים, סמרטוטים

שונות: חפצים, מגבונים לחים, חיתולים, פסולת המוצאת מטוחני אשפה