חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

תשתית הביוב

רשת הביוב:

רשת הביוב העירונית כוללת כ- 1000 ק"מ של קווי הולכה בקטרים שבין "6- "56 . כ– 950 ק"מ קווי הולכה ציבוריים ומאספים וכ- 50 ק"מ מובלי ביוב, כולל כ 37,000 תאי ביקורת. השפכים זורמים במערכת, בדרך כלל, מכוח הכבידה (גרביטציה), זרימה המתאפשרת כתוצאה ממבנה הטופוגראפי של העיר והיא כוללת ארבע מנהרות להולכת שפכים. המערכת נעזרת בארבע תחנות שאיבה גדולות הממוקמות בשכונות ארמון הנציב, נווה יעקב, פסגת זאב וחומת שמואל. תחנות שאיבה אלה נועדו להעביר את השפכים מאזורים נמוכים, שבהם אין תשתית גרביטציונית, אל מאספי ביוב אזוריים. כמו כן פזורים בעיר עוד כמה תאי שאיבה קטנים. 
במבשרת ציון קיימות שתי תחנות שאיבה גדולות בשכונות ב' וי"א ותחנה משנית בשכונת י"א.

מאפייני הצנרת וקווי ההולכה:

צנרת הביוב עשויה מחומרים עמידים בפני קורוזיה ושחיקה.

הצינורות המונחים במערכת הביוב הם צינורות בקטרים גדולים המאפשרים, בנוסף להזרמת הנוזלים, מעבר של חפצים, ניירות, מגבונים, סחף קרקע וכיוצא באלה. בתכנון מערכות הביוב חייבים להתחשב גם בשינויי מזג האוויר ובעיקר באפשרות של חדירת מי גשמים במהלך עונת החורף.
סוג השפכים המגיעים מהמערכות הפרטיות והתעשייתיות ואיכותם קובעים במידה רבה את אופן חיבורן של מערכות אלה למערכות העירוניות.

מאחר שמערכת הביוב היא מערכת גדולה ומסועפת ופרושה על פני שטחים נרחבים ובגלל הכורח להפריד בינה לבין מערכות רבות אחרות, בשונה ממערכות תשתית אחרות, תכנונה מחייב תיאום קפדני עם גורמים רבים בתחום התשתיות העירוניות ולפיכך מתחייב שיתוף פעולה עם המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות בתהליך התכנון של סילוק השפכים והזרמתם למכוני הטיהור.

מאסף רפאים שורק ומנהרת כרם:

שפכי שני האגנים ממערב לקו פרשת המים, הצפון מערבי (אגן שורק) והדרום מערבי (אגן רפאים), מטופלים במכון הטיהור בנחל שורק. חיבור שפכי אגן רפאים לשפכי אגן שורק מבוצע דרך מנהרה שנחצבה באופן מיוחד מתחת להר אורה מאזור גן החיות התנכ"י ועד לצומת כרם, שם מתאחדים שפכי הרפאים עם שפכי השורק בצינור מאסף אחד בקוטר 1.4 מטר. במנהרה שאורכה 2,100 מטר, הונח צינור ביוב בקוטר 1.0 מטר. יחודו של מיזם המנהרה בתרומתו לאיכות הסביבה בכך שהזרמת השפכים בנחל רפאים הופסקה ללא פגיעה בנוף ובסביבה. חיבור האגנים בצורה זו איפשר את הקמת המכון במיקומו הנוכחי. כך נחסכה הקמת מכון טיהור שפכים נפרד בנחל רפאים. ככלל, עבודות הנחת הצנרת ובניית המכון נעשו תוך שמירה מרבית על הנוף ובסיומן אף נעשה שיקום נופי.