חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מבנה האגף לביוב ולניקוז

האגף מופקד על פיתוח ואחזקת מערכות הביוב והניקוז ופועלות בו שתי מחלקות: המחלקה הטכנית ומחלקת האחזקה.

ראה פירוט בפרקים משניים להלן.