חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

המחלקה לאחזקת ביוב

אחזקה יזומה ואחזקה שוטפת
בנוסף על מאפייני התחזוקה של מערכות הביוב, נדרשת מיומנות טיפול בציוד ובמערכות נעות פתוחות (גלויות), כגון מגוב מכני, ציוד החשוף למגע ישיר עם ביוב ותכולותיו.
בשל תכולת השפכים, סובלות המערכות האלקטרו מכאניות באופן מתמיד מאותם חלקיקים המעורבים במים. סתימת שסתומים, שחיקת מאיצי משאבות, או כניסת שומנים למתקנים הם עניין שבשגרה ונדרשים טיפולים תקופתיים קבועים בתדירות גבוהה בכל מרכיבי המערכות האלקטרו מכאניות.
המדור מתחזק 13 תחנות שאיבה, 4 מנהרות ביוב ומתקן טיפול קדם אחד. המדור מנהל את הנושאים הבאים:
=              אחזקה והפעלה מתקני ביוב.
=             הקמת מתקנים חדשים ושדרוג ישנים.
=              תכנון שדרוג מתקנים קיימים.
 
 מחלקת אחזקה
 
אחזקת מערכות ביוב עירוניות.
מכלול של עבודות מורכבות ומסובכות בתנאי עבודה וסביבה קשים ובלתי היגייניים בכל תנאי מזג אוויר, תוך כדי חשיפה לזיהומים בקטריאליים וכימיים, גזים רעילים וכולי, תוך שמירה על כללי בטיחות מחמירים.
1.         טיפול במערכות פתוחות, עם אלפי תאים, לאורך צירי תנועה ובחצרות פרטיות.
2.         בשונה ממערכות תשתית אחרות, המערכות מושפעות מהתנהגות הציבור, הנוהג להשליך
למערכות חפצים ומוצקים מסוגים שונים, שומנים ונוזלים אחרים,. כמו כן מושפעות המערכות מהסביבה הטבעית, מחדירת שורשי צמחייה, נגר עילי וכולי.
3.         טיפול בחיבורים לא חוקיים למערכות הביוב, כגון חיבור מרזבים למערכות הביוב.
4.         פיקוח צמוד על ריבוד כבישים בהם יש תשתיות ביוב (ריבוי תאים וקולטנים).
5.         שאיבת בורות סופגים פרטיים.
6.         אחזקה שוטפת: טיפול באלפי מפגעים ברשתות, החל מפתיחת סתימות ביוב וכלה בטיפול בהצפות ניקוז וביוב.
7.         שימוש בציוד וכלים ייעודיים לעבודה: קפיצים ואביזרים לפתיחת סתימות, רכבי שטיפה וכלים מכאניים הנדסיים מיוחדים, משאבות ניידות וכו'.
8.         אחזקת שבר: ביצוע עבודות גדולות, מורכבות ומסובכות תוך כדי זרימת ביוב.
9.     בטיחות בעבודה: עבודה בחללים מוקפים. שימוש בציוד בטיחות יעודי לכך.
10.     התמחות בשיטות אבחון וזיהוי פריצות ביוב: שימוש בחומרים רדיואקטיביים, צבעים ובדיקות מעבדה וצילומי צנרת.
11.     תקלה במערכות הביוב עלולה לגרום לגלישות ביוב במקומות יישוב, לזיהום נחלים ומי תהום.
 
המחלקה מתחזקת את מערכות הביוב בכל רחבי ירושלים.
בישובים מבשרת ציון ואבו גוש , מתחזקת המחלקה את המערכות הביוב בלבד.
המחלקה מחולקת למספר יחידות להבטחת נגישות וטיפול מהיר בתקלות חולקה העיר לארבעה אזורי אחזקה המטופלים על ידי קבלני משנה וצוותים אורגניים.
 
אזורי אחזקה
עבודות האחזקה:
עבודות האחזקה מתבצעות בכמה רמות: עבודות אחזקה שוטפת, אחזקה יזומה ואחזקת שבר.
 אחזקה יזומה
=         אחזקת אביזרים שונים.
=         איתור תקלות במאספי הביוב הראשיים בסיוע רשות הטבע והגנים. פקח רשות הטבע והגנים מסייר על מאספי הביוב הראשיים ומתאר תקלות בהם הנגישות קשה. מסגרת הסיורים היא שבועית.
 
 אחזקה שוטפת
טיפול בתקלות שונות ברשתות הביוב כגון סתימות.
בממוצע שנתי מטפלת המחלקה ב 11,000 הודעות על תקלות.
 אחזקת שבר
טיפול בשברים במערכות הביוב העירוניות על מרכביהן השונים.  
 המחלקה מפעילה יחידת "השגחה ומטרדים" לפיקוח ואכיפה על מפגעים חיצוניים ובדיקת תלונות הציבור, בעלי היבט ביטוחי