חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

חדשנות

הגיחון - התאגיד המוביל ביישום טכנולוגיות מים חדשניות 

חברת הגיחון מפתחת ע"י צוותי העבודה המקצועיים שלה וכן ע"י מיקור חוץ מגוון שיטות לבקרה על תשתיות המים העירוניות
נציין מספר דוגמאות להלן: 
שיתוף פעולה עם חברת Takadu לבקרה שוטפת על הרשת העירונית.
שיתוף פעולה עם חברת אקווריוס ספקטרום לבקרה שוטפת על נזילות ברשת המים העירונית.
שיתוף פעולה עם חברת קיורפייפ לתיקון פרצים בצנרת המים העירונית ללא חפירה. 
שיתוף פעולה עם חברת מקבלי החלטות לניתור חכם של איכות המים ברשת העירונית. 
שיתוף פעולה עם חברת סיגה סק להגנת מערכת בקרת המים מול תקיפות סייבר. 
שיתוף פעולה עם חברת קנדו לניתור חכם של שפכי תעשייה. 
ניתן לקרוא בפרקים הנפרדים בהרחבה על האמור בזאת. 

מהעיתונות:
 
 
הגיחון היתה שותפה לפרויקט safe water במסגרת תכנית ה FP7 של האיחוד האירופאי לפיתוח מערכת חדשנית לניתור איכות המים (נגד מזהמים ביולוגיים, רדיו אקטיביים וכימיים) ברשת המים העירונית. הפרוייקט הסתיים. לצפייה בסרט הסברה לחץ כאן.