חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

איכות המים

חברת "הגיחון" מבצעת בדיקות כימיות ומיקרוביולוגיות, יומיות, חודשיות ותקופתיות, באמצעות מעבדה מוסמכת שהיא מפעילה, כדי להבטיח את איכותם הגבוהה של המים שהיא מספקת לתושבים.
מעבדה שמפעילה חברת הגיחון קיבלה תעודת הסמכה (מספר 034) מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות. הבדיקות המבוצעות הן: דיגום, כלור, עכירות, כלורידים, קשיות, פלואוריד, הגבה, קוליפורמים, קוליפורמים צואתי וספירה כללית של חיידקים הטרוטרופיים.
הבדיקות במעבדה כוללות בדיקות של דגימות מים מקווי ההזנה (חיבורי מקורות) , בריכות האגירה ורשת הצינורות העירונית.
הבדיקות במעבדה מבוצעות בהתאם לדרישות תקנות בריאות העם, תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי־שתיה ומתקני מי שתיה (התשע"ג-2013)
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ומשרד הבריאות מפקחים פיקוח שוטף על תפקודה של מעבדת "הגיחון" כדי לוודא שהיא שומרת על רמת תפקוד גבוהה כפי שמתחייב מדרישות ההסמכה שקיבלה.

ניתן לראות בדפים נפרדים ממצאי הבדיקות שנערכו בבדיקה חודשית, רבעונית, שנתית. כמו כן ניתן לראות ממצאי בדיקת המתכות וטריהלומטאנים במים.

 להזמנת בדיקת איכות המים ברשת הפרטית לחץ/י כאן