חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

הורדת פחת המים ברשת העירונית

הורדת פחת המים ברשת העירונית 

פחת מים (NRW-  Non Revenue Water) הוא ההפרש שבין כמות המים שתאגיד מים קונה, לבין זך הכמות הנמדדת מכל הצרכנים. ישנם סיבות רבות לפחת מים: פרצים ונזילות בצנרת, גניבות מים, סטיות מדידה, ועוד. חברת הגיחון משקיעה משאבים רבים לצמצום הפחת, ובעשור האחרון, הצליחה החברה להוריד פחת המים במידה ניכרת. הפעולות שהחברה ביצעה כוללות עבודות תחזוקה, בקרה ואימוץ רעיונות וטכנולוגיות חדשות.  בהם:

אזורי מדידה

יצירת תתי אזורי מדידה (DMA-District Metering Area) לצורך קבלת תמונת מצב מקומית של שיעור הפחת. חברת הגיחון יצרה למעלה מ120 אזורי מדידה בעיר.

איתור נזילות סמויות בשטח:

סקירת השטח באמצעות מיכשור ייעודי לאיתור נזילות תת קרקעיות בעודן קטנות.

טכנולוגיות קבע לאיתור נזילות: 

•      AQUARIUS SPECTRUM– מערכת חיישנים שפזורה על הצנרת ותפקידה לשמוע רעשים של נזילות.  בעזרת המערכת, הגיחון הצליחה לצמצם 
•      TAKADU – מערכת טכנולוגית שמציגה אנומליות של עליה בספיקה.

מקטיני לחץ דינאמיים