חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

ירושלים ירוקה - רשת הקולחין

 

חברת הגיחון השקיעה בשיתוף חברת הבת מבט"י בהקמת מכון טיהור שפכים בהר חומה. השפכים המטופלים במט"ש מגיעים מהשכונות: הר חומה , צור באהר ואום טובא. ומספקים מים לרשת קולחין ייעודית.

הגיחון, כתאגיד המים והביוב של ירושלים והאגף לשיפור פני העיר בעיריית ירושלים  שמו לעצמם מטרה לקחת חלק בהפיכת העיר ירושלים לירוקה .