חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

הרשמה למאגר נותני השירותים בתחום ההנדסה

 
א. חברת הגיחון בע"מ מנהלת מאגר נותני שירותים בתחום ההנדסה. המאגר כולל נותני שירותים בתחומי התכנון וניהול הפרויקטים הבאים:
  1. תכנון מערכות להולכת מים/ביוב (פרויקטים שהיקפם הכספי עד 15 מיליון ₪)
  2. תכנון מתקני מים/ביוב
  3. תכנון מאגרי מים
  4. תכנון אדריכלי
  5. תכנון קונסטרוקציה
  6. ניהול פרויקטים ופיקוח הנדסי (פרויקטים שהיקפם עד 1 מיליון ₪)
  7. ניהול פרויקטים ופיקוח הנדסי (פרויקטים שהיקפם עד 15 מיליון ₪)
ב. נותני השירותים, הנכללים במאגר, יכולים לקבל מעת לעת מחברת הגיחון פניות להגיש הצעות מחיר לעבודות ולשירותים שבתחומי התמחותם.
ג. הרשמה למאגר כרוכה בעמידה בתנאי סף מקצועיים. לעיון בתנאי הסף יש להקיש כאן.
ד. להרשמה למאגר יש לשלוח פנייה בכתב לדוא"ל contractor@hagihon.co.il, בצירוף המסמכים הנדרשים, בהתאם לתנאי הסף. יש לציין בפנייה לאיזה תחום או תחומים המבקש מעוניין להירשם.