מכרזים פעילים

 

 
 מספר מכרז נושא מכרז
3/17הספקת ברזים כדוריים

4/17הספקת חומרים למעבדה  
5/17הספקת פריטי ביגוד
6/17הספקת מסננים אנכיים
7/17איתור פרצים סמויים ברשת המים העירונית
8/17הספקת מצלמה ייעודית לצנרת ביוב

 

 

לצפייה במסמכי המכרזים בצורה נגישה לבעלי מוגבלויות יש לפנות למחלקת המכרזים:

·        דוא"ל contractor@hagihon.co.il    

·        פקס 077-4703021

·        דואר: ת"ד 10118, ירושלים 9110002