תוצאות מכרזים


 
 

מס' מכרז

נושא

מציע נבחר

סכום ההצעה בש"ח

14/2017

שירותי צילום פנימי של צנרת מים, ביוב וניקוז

ס.א. המבריק בדרום

1,248,300

17/2017

הנחת קווי ביוב בשכונת ראס חמיס (שלב א')

האחים קארי

4,991,677