חברת מבט"י

     

  
חברת מבט"י - מפעלי ביוב וטיהור (שפכים) ירושלים, בע"מ

החברה הוקמה ע"י הרשות לפיתוח ירושלים וחברת "הגיחון" כדי לטפל בשפכי ירושלים.

באחריותה לתכנן, לתפעל ולתחזק את מכוני הטיהור.

החברה ניהלה את הקמתו של מכון טיהור השפכים בנחל שורק, פיקחה על בנייתו והפעילה אותו במהלך תקופת ההרצה ואחריה.

כיום, מבט"י אחראית לתפעול המכון, בנחל שורק, המטהר כ- 50% משפכי ירושלים.

החברה ממשיכה לתכנן וללוות את הקמתם של מכוני טיהור שפכים באזורים אחרים של ירושלים. 
 
מצורף מידע על כל מכוני הטיהור הפעילים.
 
קריאה מהנה.