חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

אודות החברה

חברת "הגיחון" בע"מ - חברת הביוב והמים של ירושלים, מבשרת ציון ואבו גוש. 
 
חברת  "הגיחון" נוסדה ב-1996 על ידי עיריית ירושלים והיא פועלת כחברה עצמאית מכח חוק תאגידי המים והביוב. (מצורף רשיון תאגיד)

בשנת 2003 חברת הגיחון התנתקה רשמית מעיריית ירושלים וזו האחרונה חדלה מלספק שירותי גזברות ואכיפה לגיחון אשר החלה לתפקד גם בתחומים אלו באופן עצמאי לחלוטין.

במסגרת תהליך התאגוד, הגיחון החליף מערכות מחשב והגדיר מחדש יעדי שירות.

החברה מספקת מים לכמיליון תושבי: ירושלים, מבשרת ציון ואבו גוש, על פני שטח של כ-130 אלף דונמים ומספקת שירותי ביוב למעל מליון נפש במרחב ירושלים הכולל.  

כאמור, החל משנת 2010 החברה אחראית על מתן שירותי מים וביוב גם למועצות מקומיות מבשרת ציון ואבו גוש.

החברה מופקדת  על פיתוח, הרחבה, הפעלה ואחזקה של רשתות המים , הביוב וזאת בהתאם לתוכניות הצמיחה וההתפתחות של הישובים הנמצאים תחת אחריותה.

במסגרת עבודות הפיתוח והאחזקה של רשת המים יוזמת חברת "הגיחון", באורח שוטף, החלפה של צנרת מים, מרחיבה ומעתיקה תשתיות, עורכת ביקורות קפדניות לבדיקת איכות המים שהיא מספקת, בונה בריכות לאיגום מים ומתקני שאיבה, מתקנים להפחתת לחצים ועוד.

בתחום  הביוב, מבצעת חב' "הגיחון" עבודות שוטפות לאחזקת המערכת והמתקנים ומשקיעה בפיתוח ובהרחבה של רשתות אלה ובמסגרת זו מניחה קילומטרים רבים של צנרת מדי שנה.

לקראת עונת החורף מבצעת חב' "הגיחון" פעולות מנע ובעיקר ניקוי של תאי הניקוז ושטיפתם.

החברה מנהלת בקרה ומעקב אחרי שפכים תעשייתיים, בונה מתקני שאיבה לביוב  ומכונים ומתקנים לטיהור שפכים. למטרה זו הוקמה חברת מבט"י, "החברה למפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע"מ". חברת מבט"י הקימה מערך מודרני לטיהור שפכים המטפל בשפכי ירושלים באמצעות טכנולוגיות טיהור מהמתקדמות ביותר בעולם. החברה מפעילה בירושלים שלושה מכוני טיהור שהגדול ביניהם הוא המכון לטיהור שפכים שורק-רפאים. הוא נחנך ב-1999 ומטפל, מדי יום, בכ-80 אלף מ"ק של שפכים באגני ההיקוות המערביים בנחל רפאים ובנחל שורק.