חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

חזון הגיחון

הגיחון יהווה מודל ואמת מידה להתנהלות מקצועית ואיכותית בכל תחומי הפעילות של תאגיד מים וביוב.

מדיניות האיכות של החברה
  • החברה תשאף לתת שירות איכותי וברמה גבוהה לשביעות רצונם של לקוחותיה.
  • החברה תפעל לאחזקה תקינה של מערכות המים והביוב וכן להשלמת תשתיות של מערכות
  • המים והביוב בתחומי התאגיד תוך שמירה על הבטיחות ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות.
  • החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על איכות הסביבה, איכות המים, ערכי טבע ונוף, אנרגיה ירוקה, מחזור ע״י שימוש במים מושבים, גז טבעי ועוד בשיתוף הקהילה בתחומי התאגיד.
  • החברה תפעל למקסום יכולותיה הכלכליות בהתאם לזכיון התאגיד.
  • החברה תפעיל מערכת איכות המבוססת על תקן ת״י 9001 המאפשרת שיפור מתמיד תוך גילוי, מניעה, תיקון והתייעלות.