חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

פרטי החברה

צורת התאגדות: חברה בע"מ
מספר תיק רשום: 512291295.
כתובת משרדים ראשיים,  רחוב דרך חברון 101, ת.ד. 10118   ירושלים 9110002.
טלפון מוקד טלפוני: *2070, 5651111 02, 1800-800-93.
 
שנת הקמה: 1996.
 
יו"ר דירקטוריון: מר אבי בלשניקוב. 
מ"מ מנהל כללי: מר אלי כהן 
רואה חשבון: משרד רו"ח אילן שגב ושו"ת. 
יועץ משפטי: משרד קרמר, שפירא, שניידר ושו"ת: עו"ד אביב ברנט, עו"ד אליעד כהן. 
מבקר פנים: משרד יהודיוף ושות'. 
עובדי חברה: 240.


חברי מועצת החברה (הדירקטוריון):

מר אבי בלשניקוב, יו"ר החברה 
מר אמין חלף', דירקטור חיצוני.
עו"ד ריטה לדז'יסקי, מנהלת אגף הנכסים בעיריית ירושלים.
גב' מיכל לייבוביץ, ראש אשכול כח אדם וכספים במינהל תרבות ופנאי, עיריית ירושלים.
גב' מרים בונפיל