חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

פרטי החברה

צורת התאגדות: חברה בע"מ
מספר תיק רשום: 512291295.
כתובת משרדים ראשיים,  רחוב דרך חברון 101, ת.ד. 10118   ירושלים 9110002.
טלפון מוקד טלפוני: *2070, 5651111 02, 1800-800-93.
 
שנת הקמה: 1996.
 
יו"ר דירקטוריון: מר אבי בלשניקוב. 
מ"מ מנהל כללי: מר אלי כהן 
רואה חשבון: משרד רו"ח אילן שגב ושו"ת. 
יועץ משפטי: משרד קרמר, שפירא, שניידר ושו"ת: עו"ד אביב ברנט, עו"ד אליעד כהן. 
מבקר פנים: משרד יהודיוף ושות'. 
עובדי חברה: 240.


חברי מועצת החברה (הדירקטוריון):

מר אבי בלשניקוב, יו"ר החברה 
מר אמין חלף', דירקטור חיצוני.
 גב' מרים בונפיל- דירקטורית חיצונית.
עו"ד ריטה לדז'יסקי- דירקטורית מטעם עיריית ירושלים.