חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מקור המים

מקור המים המסופקים הוא הן בקידוחים עמוקים באקוויפר ירקון תנינים, והן באמצעות המוביל הארצי. כמו כן מים מותפלים ביחסים משתנים.
 

חברת "מקורות" מספקת את המים וחברת "הגיחון", אחראית על אספקתם בתחום ירושלים, מבשרת ירושלים ואבו גוש.

 
 לפי פרסומי משרד הבריאות, מהשנים האחרונות, איכות מי השתייה היא בין הטובות בישראל.
 
 

 מצ"ב קישור לקריאה אודות מי הברז במדינת ישראל מצ"ב קישור לקריאה אודות מי הברז במדינת ישראל