חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מדיניות אכיפה בגיחון

מדיניות האכיפה בחברת הגיחון:

חברת הגיחון עושה כל הנדרש כדי למנוע מלקוח להכנס למעגל האכיפה.

להלן מספר דוגמאות:

1. מתן 18 יום לפרעון כל חשבון.
2. מכתב הודעה על חוב.

3. מגוון אפשרויות לשלם את חשבון המים: באמצעות המענה הטלפוני האנושי או הממוחשב, הוראת קבע, אתר האינטרנט, טלפון חכם וכיוצ"ב.
4. מבצעי מחיקת חוב.
5. פריסת הצטברות חוב למספר תשלומים רחב.
6. קבלת חשבון המים באמצעות דוא"ל.
7. מענה במוקדים הטלפוניים והפרונטליים המייעץ ללקוח כיצד לפרוס את החוב.
8. הקלה בחיובים לצרכנים זכאי הקצבה לפי הוראת רשות המים (לחץ לקריאה).
בגין אי תשלום, חברת הגיחון מחוייבת לפעול בפעולות אכיפה לפי השלבים הבאים:

שלב א': אכיפה מנהלית, בהתאם לפקודת המיסים (גבייה) התשע"א- 2010
שלב ב': ניתוק מד המים בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים) התשע"ה- 2015
שלב ג': אכיפה משפטית.
 

להלן פירוט שלבי האכיפה:

שלב א':

 • מכתב הודעה על חוב.
 • מכתב התראה ראשון.
 • מכתב התראה שני, נשלח בדואר רשום.
 • שליחת מסרון – ניסיון יצירת קשר עם הלקוח בטרם ביצוע הליכי אכיפה מנהליים.
 • עיקול בנק.
 • עיקול צד ג'.
 • ניסיון יצירת קשר טלפוני עם הלקוח.
 • עיקול מיטלטלין ברישום.
 • עיקול מיטלטלין בפועל. 
   

שלב ב': 
שליחת מכתב טרם ניתוק.
קבלת אישור מרשות המים לניתוק. (לצרכנים פרטיים בלבד)
ניתוק מד המים. 

שלב ג': 
טיפול משפטי. 
המחאות חוזרות:
עם חזרת המחאה מהבנק, נשלח מכתב ללקוח.
לאחר כשבועיים תועבר ההמחאה לטיפול משפטי.

קביעת הוצאות מרביות 

להלן נוסח מכתבי ניתוק, כפי שנקבעו בתקנות המים, בשפה העברית ובתרגום ל 4 שפות נוספות: