חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מקור המים בירושלים

 

חברת הגיחון חברת המים הגדולה בישראל

מקור המים המסופקים הוא הן בקידוחים עמוקים באקוויפר ירקון תנינים, והן באמצעות המוביל הארצי. כמו כן מים מותפלים ביחסים משתנים.