מפת אתר

Skip Navigation Links.
Collapse עמוד הביתעמוד הבית
Collapse אודותינואודותינו
חזון והצהרת הקיימות של הגיחון
פרטי התאגיד
יעדי החברה
סרט הגיחון
תקני האיכות ותעודות מיוחדות
Collapse איכות סביבה בגיחוןאיכות סביבה בגיחון
מונחים באיכות הסביבה
פעילות איכות הסביבה לפי שנים
הסכנה בהשלכת מגבונים לאסלה
תביעה ראשונה כנגד יצרני מגבונים לחים בארצות הברית.
צור קשר - טופס פניה
הסדרי נגישות בגיחון - הצהרת נגישות
חדשות הגיחון
Collapse מיםמים
מקור המים
יעדים לשנת 2017
Collapse בדיקת איכות המיםבדיקת איכות המים
איכות מים, שנים קודמות - דוח מרוכז
Collapse איכות המים חודשיאיכות המים חודשי
Collapse שנת 2017שנת 2017
ספטמבר
אוגוסט
יולי
יוני
מאי
אפריל
ינואר
פברואר
מרץ
Collapse שנת 2016שנת 2016
דצמבר
נובמבר
אוקטובר
ספטמבר
אוגוסט
יולי
יוני
מאי
אפריל
מרץ
פברואר
ינואר
אוקטובר
Collapse שנת 2015שנת 2015
דצמבר 2015
נובמבר 2015
אוקטובר 2015
ספטמבר 2015
אוגוסט 2015
יולי 2015
יוני 2015
מאי 2015
אפריל 2015
מרץ 2015
פברואר 2015
ינואר 2015
נובמבר 2015
Collapse שנת 2014שנת 2014
דצמבר 2014
נובמבר 2014
אוקטובר 2014
ספטמבר 2014
אוגוסט 2014
יולי 2014
יוני 2014
מאי 2014
אפריל 2014
מרץ 2014
פברואר 2014
ינואר 2014
Collapse שנת 2013שנת 2013
דצמבר 2013
נובמבר 2013
אוקטובר 2013
ספטמבר 2013
אוגוסט 2013
יולי 2013
יוני 2013
מאי 2013
אפריל 2013
מרץ 2013
פברואר 2013
ינואר 2013
מרץ
Collapse איכות המים - רבעוניאיכות המים - רבעוני
Collapse שנת 2017שנת 2017
רבעון 1/2017
רבעון 2/2017
Collapse שנת 2016שנת 2016
רבעון 4/2016
רבעון 3/2016
רבעון 2/2016
רבעון 1/2016
Collapse שנת 2015שנת 2015
רבעון 4/2015
רבעון 3/2015
רבעון 2/2015
רבעון 1/2015
Collapse שנת 2014שנת 2014
רבעון 1/2014
רבעון 2/2014
רבעון 3/2014
רבעון 4/2014
Collapse שנת 2013שנת 2013
דוח רבעוני 4/2013
דוח רבעוני 3/2013
דוח רבעוני 2/2013
דוח רבעוני 1/2013
איכות המים - חצי שנתי
איכות המים - שנים קודמות
בדיקת מתכות במים
Collapse איכות המים - מבשרת ציוןאיכות המים - מבשרת ציון
Collapse דוח איכות מים חודשידוח איכות מים חודשי
Collapse שנת 2017שנת 2017
ספטמבר
אוגוסט
יולי
יוני
מאי
אפריל
מרץ
פברואר
ינואר
Collapse שנת 2016שנת 2016
דצמבר
נובמבר
אוקטובר
ספטמבר
אוגוסט
יולי
יוני
מאי
אפריל
מרץ
פברואר
ינואר
Collapse שנת 2015שנת 2015
דצמבר 2015
נובמבר 2015
אוקטובר 2015
ספטמבר 2015
אוגוסט 2015
יולי 2015
יוני 2015
מאי 2015
אפריל 2015
מרץ 2015
פברואר 2015
ינואר 2015
Collapse שנת 2014שנת 2014
דצמבר 2014
נובמבר 2014
אוקטובר 2014
ספטמבר 2014
אוגוסט 2014
יולי 2014
יוני 2014
מאי 2014
אפריל 2014
מרץ 2014
פברואר 2014
ינואר 2014
יוני 2014
Collapse שנת 2013שנת 2013
דצמבר 2013
נובמבר 2013
אוקטובר 2013
ספטמבר 2013
אוגוסט 2013
יולי 2013
יוני 2013
מאי 2013
אפריל 2013
מרץ 2013
פברואר 2013
ינואר 2013
Collapse דוח רבעונידוח רבעוני
Collapse שנת 2017שנת 2017
רבעון 1/2017
רבעון 2/2017
Collapse שנת 2016שנת 2016
רבעון 4/2016
רבעון 3/2016
רבעון 2/2016
רבעון 1/2016
Collapse שנת 2015שנת 2015
רבעון 4/2015
רבעון 3/2015
רבעון 2/2015
רבעון 1/2015
Collapse שנת 2014שנת 2014
רבעון 1/2014
רבעון 2/2014
רבעון 3/2014
רבעון 4/2014
Collapse שנת 2013שנת 2013
דוח רבעוני 4/2013
דוח רבעוני 3/2013
דוח רבעוני 2/2013
דוח רבעוני 1/2013
איכות המים - דוח חצי שנתי
איכות מים שנים קודמות
דוח מתכות במים
בדיקת טריהלומתאנים - מבשרת ירושלים
Collapse איכות המים אבו גושאיכות המים אבו גוש
Collapse דוח איכות מים חודשידוח איכות מים חודשי
Collapse שנת 2017שנת 2017
ספטמבר
אוגוסט
יולי
יוני
מאי
אפריל
מרץ
פברואר
ינואר
Collapse שנת 2016שנת 2016
דצמבר
נובמבר
אוקטובר
ספטמבר
אוגוסט
יולי
יוני
מאי
אפריל
מרץ
פברואר
ינואר
Collapse שנת 2015שנת 2015
דצמבר 2015
נובמבר 2015
אוקטובר 2015
ספטמבר 2015
אוגוסט 2015
יולי 2015
יוני 2015
מאי 2015
אפריל 2015
מרץ 2015
פברואר 2015
ינואר 2015
Collapse שנת 2014שנת 2014
דצמבר 2014
נובמבר 2014
אוקטובר 2014
ספטמבר 2014
אוגוסט 2014
יולי 2014
יוני 2014
מאי 2014
אפריל 2014
מרץ 2014
פברואר 2014
ינואר 2014
יוני 2014
Collapse שנת 2013שנת 2013
דצמבר 2013
נובמבר 2013
אוקטובר 2013
ספטמבר 2013
אוגוסט 2013
יולי 2013
יוני 2013
מאי 2013
אפריל 2013
מרץ 2013
פברואר 2013
ינואר 2013
Collapse דוח רבעונידוח רבעוני
Collapse שנת 2017שנת 2017
רבעון 1/2017
רבעון 2/2017
Collapse שנת 2016שנת 2016
רבעון 4/2016
רבעון 3/2016
רבעון 2/2016
רבעון 1/2016
Collapse שנת 2015שנת 2015
רבעון 4/2015
רבעון 3/2015
רבעון 2/2015
רבעון 1/2015
Collapse שנת 2014שנת 2014
רבעון 1/2014
רבעון 2/2014
רבעון 3/2014
רבעון 4/2014
Collapse שנת 2013שנת 2013
דוח רבעוני 4/2013
דוח רבעוני 3/2013
דוח רבעוני 2/2013
דוח רבעוני 1/2013
דוח איכות המים חצי שנתי
איכות המים שנים קודמות
דוח מתכות במים
בדיקת טריהלומתאנים
פרוייקט Power
Collapse הגיחון - התאגיד המוביל ביישום טכנולוגיות מים חדשניותהגיחון - התאגיד המוביל ביישום טכנולוגיות מים חדשניות
שיתופ פעולה עם חברת Takadu
שיתוף פעולה עם חברת Stream control
שיתוף פעולה עם חברת Water wall
שאלות ותשובות
מצגת מים בירושלים
הוראות לשעת חירום
בדיקת טריהלומתאנים בירושלים
Collapse בדיקת איכות המים ברשת הפרטיתבדיקת איכות המים ברשת הפרטית
טופס בקשת בדיקת איכות מים ברשת הפרטית
השקיה חכמה של הגינה
Collapse ביוב, ניקוז ושפכי תעשייהביוב, ניקוז ושפכי תעשייה
יעדים לשנת 2017
Collapse מהו ביובמהו ביוב
תשתית הביוב
אחזקת רשת הביוב הפרטית
Collapse מכוני טיהור שפכיםמכוני טיהור שפכים
חברת מבט"י
אודות החברה
כיצד מטהרים שפכים
מכון טיהור שורק
מט"ש מזרחי
חומת שמואל
Collapse ניקוזניקוז
תשתיות הניקוז
הסברים בנושא תיעול
Collapse מבנה האגף לביוב וניקוזמבנה האגף לביוב וניקוז
Collapse המחלקה הטכנית לביוב וניקוזהמחלקה הטכנית לביוב וניקוז
פיתוח תשתיות ביוב וניקוז
מחלקה לאחזקת ביוב וניקוז
מחלקת רשת פרטית
מפרט טכני לביוב וניקוז
Collapse שפכי תעשייהשפכי תעשייה
הערכות לשנים 2017-2018
דוח ממצאי בדיקה לפי רבעונים / שנים
סיכום לשנת 2013
Collapse מוקד שירות לקוחותמוקד שירות לקוחות
מידע כללי
שירות לקוחות שלך ובשבילך
שירות לקוחות בתחום ביוב
Collapse שירות לקוחות בתחום מיםשירות לקוחות בתחום מים
התקנת מכשיר מונע זרימה חוזרת
Collapse דמי הקמה לבנייה, הפרדת מדידה ממונה משותף והזמנת עבודות מהגיחוןדמי הקמה לבנייה, הפרדת מדידה ממונה משותף והזמנת עבודות מהגיחון
טפסים
הפרדת מדידה ממד מים משותף
שאלות, תשובות ועצות טובות
מכתבים אל הגיחון
טבלאות תעריפים
פנייה לפי חוק חופש המידע
פניות בנושא ביטוח
דוחות שנתיים
מדיניות האכיפה בחברת הגיחון
קישור למפת עבודות
Collapse מרכז עסקיםמרכז עסקים
הנחיות אינסטלציה לקבלנים
Collapse שפכי תעשיהשפכי תעשיה
כללי המים - תקנות 7021
מחשבון לחישוב אגרות שפכי תעשייה
מצגת שפכי תעשייה
טפסים להורדה
הפרדת מדידה
מפת אתר
אחזקת ביוב בצפון ירושלים
Collapse מכרזים וספקיםמכרזים וספקים
Collapse מכרזים פעיליםמכרזים פעילים
מכרז 26/2017 הספקה, התקנה ואחזקה של מערכות טלפוניה IP
מכרז 27/2017 שירותי הפעלת רחפנים לצילום תשתיות מים וביוב
מכרז 28/2017 שירותי הובלת צינורות
מכרז 29/2017 שירותי הפקת חשבונות מים
מכרז 30/2017 עבודות הנחה והחלפה של מכסים ורשתות ביוב וניקוז
מכרז 31/2017 החלפת קווי ביוב בשיטת הניפוץ (מסגרת)
מכרז 32/2017 פיתוח רשת הביוב באבו גוש בשיתוף המילת"ב (מסגרת)
מכרז 33/2017 ניקוי וחיטוי מאגרי מים עירוניים
מכרז 34/2017 הספקה, חידוש ושיפוץ מוני מים בכל הקטרים
מכרז 35/2017 הספקת צינורות לתשתיות מים וביוב
מכרז 36/2017 הספקת מכסים ורשתות לתאי בקרה במערכות מים, ביוב וניקוז
מכרז 37/2017 הספקת אביזרים לרשת המים
הבהרות למכרזים
מפרטים טכניים
תוצאות מכרזים
ספקים יחידים
מכרזי כח אדם
צור קשר
סרטים על הגיחון
Collapse לקוחות עסקייםלקוחות עסקיים
גלריית לקוחות עסקיים
מים עסקי
ביוב עסקי
שירות לקוחות לציבור העסקי
תעריפים
מכרזים
דף תוכן פנימי 2
Collapse מכרזים וספקים חדשמכרזים וספקים חדש
הנחת קווי ביוב וקולחין ברח משה ברעם
הנחת קווי מים (מסגרת)
מכרז לדוגמה
מכרז לדוגמה 2
האקדמיה למים של הגיחון
קישור למערכת תשלומים
צ'אט ניסיון
רישום לקבלת חשבון בדוא"ל
רישום לקבלת חשבון בדוא"ל
Collapse הסדרי נגישות בגיחון - הצהרת נגישותהסדרי נגישות בגיחון - הצהרת נגישות
Collapse ארכיון חדשותארכיון חדשות
טופס עדכון נפשות בדירה/בית