חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

Skip Navigation Links.
Collapse עמוד הביתעמוד הבית
הודעות לתושב
הודעות לתושב
Collapse אודות החברהאודות החברה
דבר המנכ"ל
פרטי החברה
חזון הגיחון
קוד אתי
Collapse חדשנותחדשנות
שיתוף פעולה עם חברת Takadu
שיתוף פעולה עם חברת Stream control
Collapse יעדי חברה לשנת 2020יעדי חברה לשנת 2020
פיתוח מים
פיתוח ביוב
תקני האיכות
סרטון הגיחון
Collapse שירות לקוחותשירות לקוחות
דרכי התקשרות
טפסים
סביבה אישית
Collapse מידע ללקוח מידע ללקוח
Collapse איכות הסביבה בגיחוןאיכות הסביבה בגיחון
דו"חות פעילות איכות הסביבה
הסדרי נגישות
POWER
מידע בחירום
טבלאות ותעריפים
Collapse מידע על המיםמידע על המים
מקור המים בירושלים
מצגת המים בירושלים
כל מצגות הינשוף
שאלות ותשובות בנושא המים
בדיקת איכות המים
דוחות שנתיים
מדיניות אכיפה בגיחון
מידע על עבודות הגיחון
אגרות והיטלים לבניה ועבודות טכניות
חקיקה
Collapse מיםמים
Collapse מערכת אספקת המיםמערכת אספקת המים
מקור המים
מערכת ההולכה
פיתוח רשת המים
Collapse איכות המיםאיכות המים
בדיקת איכות המים
דו"חות איכות המים
שאלות ותשובות
טופס בדיקת איכות המים
תקציב פיתוח תשתיות מים לשנת 2020
Collapse חיסכון במיםחיסכון במים
חיסכון במים בבית
הורדת פחת המים ברשת העירונית
ירושלים ירוקה - רשת הקולחין
Collapse ביוב ביוב
תקציב 2020 ביוב
מכוני טיהור שפכים
Collapse שפכי תעשיהשפכי תעשיה
כללי המים - תקנות 7021
הערכות לשנים 2019-2020
דוח ממצאי בדיקה לפי רבעונים / שנים
Collapse מהו ביובמהו ביוב
תשתית הביוב
אחזקת רשת הביוב הפרטית
Collapse מבנה האגף לביוב מבנה האגף לביוב
המחלקה הטכנית לביוב
המחלקה לאחזקת ביוב
שירות לקוחות ביוב
Collapse מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכשמכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש
מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש
תוצאות מכרזים
ספקים יחידים
לבירורים בנושא מכרזים
מפרטים טכניים
משרות פנויות
הרשמה למאגר נותני השירותים בתחום ההנדסה
צרו קשר
שגיאה